Bezpieczeństwo i prawa uczestnika

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad zgodnie z wymaganiami dokładnie opisanymi w polskich przepisach prawnych oraz regulacjach międzynarodowych . Nad prawidłowością prowadzenia badań klinicznych w Polsce czuwają wyznaczone do tego instytucje .

Wśród najważniejszych praw uczestnika badania klinicznego warto wymienić:

– Pacjent ma prawo do wszelkich informacji związanych z udziałem w badaniu. Jeżeli są one niezrozumiałe ma prawo uzyskania dalszych wyjaśnień od lekarza i personelu współpracującego z badaczem;
– Konieczna jest dobrowolna zgoda pacjenta na udział w badaniu. Pacjent ma prawo do odmowy udziału;
– Pacjent ma prawo do wycofania się w każdym momencie z badania bez ponoszenia konsekwencji;
– Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia w każdym momencie trwania badania;
– Pacjent ma prawo do ochrony swoich danych osobowych;
– Pacjent ma prawo do informacji o wszelkich nowych danych dotyczących testowanego leku, które mogą mieć wpływ na jego dalszą decyzję w badaniu.

Więcej