Prowadzone badania kliniczne, dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, na zdjęciu laboratorium

Prowadzone badania kliniczne

Jestem badaczem głównym w dwóch badaniach klinicznych (PROCADE i RADIANT). Zachęcam do zapoznania się z warunkami udziału. Procade HC-1119 Versus Enzalutamid w przerzutowym opornym na kastrację raku prostaty (mCRPC) Identyfikator …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie ze znakiem zapytania

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego brać udział w badaniu klinicznym? Udział w badaniu klinicznym może wiązać się z następującymi korzyściami: – Twój stan zdrowia będzie oceniony przez wysoko wyspecjalizowany personel medyczny, a także otrzymasz …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie z laborantem i probówkami

O co zapytać przed podjęciem decyzji?

Zanim podejmiesz decyzję o uczestnictwie w badaniu klinicznym, masz prawo do pełnej informacji. Jakie pytania możesz i powinieneś (powinnaś) zadać osobie prowadzącej badanie (badaczowi)? Poniżej znajduje się lista pytań, która …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie z łańcuchem DNA

Rodzaje badań klinicznych

Badanie kliniczno-kontrolne: badanie obserwacyjne, w którym poszukuje się związku między daną ekspozycją a wystąpieniem określonego punktu końcowego, porównując ekspozycję (odsetek narażonych) w grupie osób, u których punkt końcowy wystąpił, z …

Cztery fazy badań - opis, Paweł Iberszer

Cztery fazy badań

Badania kliniczne prowadzone są w czterech etapach (fazach). Każda faza musi zakończyć się wynikiem pozytywnym, aby można było przejść do kolejnej. I Faza W pierwszej kolejności wstępnie oceniane jest bezpieczeństwo …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie z laborantką

Bezpieczeństwo i prawa uczestnika

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad zgodnie z wymaganiami dokładnie opisanymi w polskich przepisach prawnych oraz regulacjach międzynarodowych . Nad prawidłowością prowadzenia badań klinicznych w Polsce czuwają wyznaczone …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie z laborantem 4

Dlaczego prowadzimy badania?

Aby sprostać wyzwaniom związanym zarówno z chorobami znanymi od dawna, jak i rzucanym przez choroby nowe lub nowo odkryte, konieczny jest rozwój substancji pozwalających je leczyć. Substancje te są odkrywane …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie z laborantem 3

Kto może brać udział?

W pierwszej kolejności Pacjent powinien zapytać o opinię swojego lekarza i przedyskutować z nim kwestię ewentualnego udziału w badaniu klinicznym. Wziąć udział w badaniu klinicznym może osoba chorująca na określoną …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie z laborantem 2

Zasady

Jak się prowadzi badania kliniczne? Dobra Praktyka Kliniczna (DPK) W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo Pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego wszelkie badania muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi Good …

dr Paweł Iberszer, chirurg Lublin, urolog Lublin, COZL, badania kliniczne, zdjęcie z laborantem

Prawo do odszkodowania

W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Pacjenta, którego przyczyną były badania kliniczne, Pacjent ma prawo do odszkodowania. Pacjent może zgłosić swoje roszczenie lekarzowi prowadzącemu badanie, może także zgłosić je ubezpieczycielowi, …