Dlaczego prowadzimy badania?

Aby sprostać wyzwaniom związanym zarówno z chorobami znanymi od dawna, jak i rzucanym przez choroby nowe lub nowo odkryte, konieczny jest rozwój substancji pozwalających je leczyć. Substancje te są odkrywane oraz testowane na drodze wieloletnich eksperymentów laboratoryjnych oraz prób na zwierzętach doświadczalnych. Te substancje, które rokują największe nadzieje na skuteczne zastosowanie w walce z chorobami są poddawane testom z udziałem ludzi, czyli badaniom klinicznym.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii – sprawił, że dziś potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były nieuleczalne.

- Jeszcze w 1999 roku tylko 3 na 10 pacjentów ze zdiagnozowaną białaczką przeżywało do 5 lat. Dziś w wielu przypadkach leczenie jest skuteczne i powoduje nie tylko powstrzymanie postępu choroby, ale całkowite wyleczenie.

- Dzięki opracowaniu w 1995 roku inhibitorów proteazy oraz późniejszym badaniom nad ulepszeniem leków i terapii współczynnik umieralności wśród chorych na AIDS spadł o 70%.

- Jeszcze 12 lat temu nie było żadnego leku, który umożliwiałby skuteczne przeciwdziałanie rozwojowi choroby Alzheimera. Dziś dostępne są trzy różne grupy leków, które spowalniają postęp choroby i łagodzą jej objawy.

- Do początku lat 60-tych XX wieku chorzy wymagający przeszczepu narządów wewnętrznych znajdowali się w tragicznej sytuacji – umieliśmy już dokonać transplantacji, ale układ odpornościowy odrzucał narządy przeszczepione od niespokrewnionych dawców. Dziś dzięki nowym lekom dziesiątki tysięcy pacjentów po udanych przeszczepach cieszą się z uratowanego życia i odzyskanego zdrowia.

- Powoli w niepamięć odchodzi choroba Heinego-Medina (polio), która jeszcze 50 lat temu budziła ogromny lęk, bo wiązała się z dużym ryzykiem zgonu. Dzięki wynalezieniu szczepionki w większości regionów świata udało się ją skutecznie opanować. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w 2002 roku, że Europa jest wolna od tej choroby.

To tylko niektóre przykłady przełomowych odkryć w medycynie w ostatnich latach. Żadne z nich nie byłoby możliwe bez prowadzenia badań klinicznych.

W ciągu ostatnich 20 lat naukowcy odkryli i opracowali ponad 300 nowych leków, szczepionek i produktów medycznych, które zostały wprowadzone do obrotu i pozwalają skuteczniej leczyć ponad 150 różnych chorób.

Materiał udostępniony na zasadzie cytatu, źródło: kliknij tutaj