Rak pęcherza moczowego Lublin

Cząsteczki nowotworowe, Rak pęcherza moczowego Lublin, zdjęcie dr Pawła Iberszera

Rak pęcherza moczowego należy do częściej występujących nowotworów u starszych osób – jest czwarty pod tym względem wśród mężczyzn i ósmy wśród kobiet. Nowotwory pęcherza moczowego rozpoznawane są głównie u mężczyzn po 45. roku życia (98% przypadków).

Rak pęcherza moczowego to jeden z nowotworów, co do których wiemy, że są tytoniozależne – ich ryzyko jest dużo większe u nałogowych palaczy. Pierwszym objawem choroby może być krwiomocz, który w każdym przypadku, szczególnie u mężczyzn wymaga wyjaśnienia. Kolejnym niepokojącym objawem są parcia naglące i dyzuria o nieznanej etiologii.
Nowotwory ograniczone do powierzchni pęcherza moczowego mogą być leczone na drodze endoskopowej z zaoszczędzeniem pęcherza moczowego. Zaawansowane tzn. naciekające mięśniówkę pęcherza muszą być leczone agresywnie i radykalnie. Często wiąże się to z całkowitym usunięciem pęcherza moczowego i co za tym idzie kalectwem w postaci stomii. I znowu apel. Nie lekceważ niepokojących objawów ze strony pęcherza w w szczególności krwiomoczu.

Wiele ciekawych informacji znajduje się na stronach Krajowego Rejestru Nowotworów: Onkologia.org.pl
Oto fragment artykułu:

„Objawy, wczesne wykrywanie. Obecnie większość raków gruczołu krokowego wykrywana jest w stadium bezobjawowym – chorzy są diagnozowani w związku ze stwierdzeniem podwyższenia stężenia PSA lub trafiają do urologa z powodu objawów łagodnego przerostu gruczołu krokowego. W przypadku rozwoju nowotworu w centralnej części gruczołu mogą, podobnie jak w przeroście, wystąpić dolegliwości związane z oddawaniem moczu, takie jak trudności w opróżnieniu pęcherza czy częstomocz.

Nowotwory zaawansowane miejscowo mogą wywoływać objawy związane z zajęciem sąsiednich narządów, takie jak bóle podbrzusza czy zaburzenia oddawania moczu i stolca. Zajęcie węzłów chłonnych może prowadzić do (zwykle jednostronnego) obrzęku kończyny dolnej i/lub genitaliów.

Około 5-10% raków stercza wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. Ponieważ nowotwór ten początkowo powoduje głównie przerzuty do kości, pierwszym objawem w tej grupie chorych są zwykle dolegliwości ze strony układu kostnego: ból, ucisk innych wrażliwych struktur, rzadziej złamania wywołane przez przerzuty. W odróżnieniu od większości nowotworów w raku stercza typowe są przerzuty osteosklerotyczne (osteoblastyczne – zwiększające gęstość tkanki kostnej w obrębie przerzutu).

Wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego opiera się na oznaczaniu stężenia PSA. Zasadność prowadzenia takich badań budzi jednak liczne wątpliwości ze względu na brak jednoznacznie potwierdzonego wpływu na obniżenie ryzyka zgonu z powodu raka stercza, a przede wszystkim – w związku z „niepotrzebnym” wykrywaniem raków nieistotnych klinicznie, tzn. takich, które nigdy nie stałyby się przyczyną powikłań lub zgonu. W dużym, obejmującym ponad 160 tysięcy mężczyzn badaniu z losowym doborem uczestników wykazano, że aby uniknąć jednego zgonu z powodu raka gruczołu krokowego konieczne jest przebadanie ponad tysiąca mężczyzn i dodatkowe wykrycie 37 raków. Jednocześnie nie udało się potwierdzić wpływu badań przesiewowych na całkowite ryzyko zgonu. Aktualne rekomendacje większości towarzystw naukowych nie zalecają rutynowego stosowania masowych badań przesiewowych w kierunku raka stercza, wskazane jest jednak informowanie mężczyzn o możliwości oznaczenia stężenia PSA”. Rak pęcherza moczowego …