Kto może brać udział?

W pierwszej kolejności Pacjent powinien zapytać o opinię swojego lekarza i przedyskutować z nim kwestię ewentualnego udziału w badaniu klinicznym.

Wziąć udział w badaniu klinicznym może osoba chorująca na określoną chorobę i spełniająca tzw. kryteria włączenia. Kryteria są określone w protokole badania. O tym, czy Pacjent spełnia kryteria decyduje badacz prowadzący badanie i rekrutujący pacjentów do badania. Od właściwego doboru grupy badanych Pacjentów zależy wiarygodność końcowej oceny skuteczności leku.

Niektóre z badań odbywają się z udziałem chorych na daną chorobę, do innych zaś poszukiwani są tylko ochotnicy zdrowi.

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do badania klinicznego Pacjent powinien uzyskać jak najwięcej informacji o nim, aby mógł podjąć przemyślaną, świadomą decyzje uwzględniającą także wszystkie ryzyka. Lekarz prowadzący badanie kliniczne powinien przedstawić Pacjentowi wszelkie informacje i wyjaśnić mu ewentualne wątpliwości.

Warto wiedzieć, że osobie uczestniczącej w badaniu klinicznym przysługują prawa, które mają zapewnić jego bezpieczeństwo. Warto je znać i z nich korzystać.

Materiał udostępniony na zasadzie cytatu, źródło: kliknij tutaj