Paweł Iberszer

Otwarty i przyjazny dla Pacjentów, bezpośredni i wesoły. Swoją pozytywną energią i optymizmem zaraża nawet ciężko chorych Pacjentów.

Lek. med. Paweł Iberszer jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który ukończył z wyróżnieniem w 1996 roku.
Specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej uzyskał w 2001 roku, a europejską specjalizację z urologii (FEBU) w 2006 roku. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Regularnie bierze udział w najważniejszych, światowych i europejskich wydarzeniach naukowych w dziedzinie urologii stale podnosząc swoje kwalifikacje.

Ukończył szkolenia z laparoskopii urologicznej oraz enukleacji prostaty w ośrodku kierowanym przez prof. Jorga Rasslera w Niemczech. Odbywał staże w czołowych ośrodkach urologicznych w Polsce. Współorganizator wielu kursów, w tym praktycznych dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie urologii. Posiada wieloletnie doświadczenie zabiegowe w dziedzinie urologii i wykonuje pełny zakres zabiegów urologicznych. W sposób szczególny zajmuje się obecnie onkologią urologiczną i leczeniem BPH (łagodny rozrost stercza).

Przez wiele lat pracował w Szpitalu Kolejowym w Lublinie, a obecnie praktykuje w Oddziale Urologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej od momentu jego utworzenia w 2015 roku.