Gastromed

Wtorki

16.00-18.00

ul. Onyksowa 10

81 47 58 800

Zakład Opieki Zdrowotnej Gastromed został założony we wrześniu 2001 roku. Organem założycielskim był: Gastro-med W. Danilkiewicz i Partnerzy – Lekarze Spółka Partnerska. Pierwsza siedziba ZOZ mieściła się w Lublinie przy ul. Granicznej 23/10a.

[raw][accordion][toggle title="Więcej o Gastromedzie"]

W listopadzie 2004 spółkę partnerską przekształcono w spółkę komandytową. Ówczesna nazwa: „GASTROMED” W. Danilkiewicz i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

W dniu 17.10.2005 siedziba spółki i NZOZ została przeniesiona w nowe miejsce na ul. Wallenroda 2F w Lublinie.

We wrześniu 2012 przekształcono spółkę zmieniając komplementariusza, którym został GASTROMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W maju 2013 przenieśliśmy się do nowego budynku zbudowanego specjalnie dla nas przy ul. Onyksowej 10 w Lublinie.

W maju 2014 nastąpiło przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. Po zmianie obecna, pełna nazwa brzmi: GASTROMED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Nazwa skrócona: GASTROMED Sp. z o.o.

Od dnia 07.08.2014 Gastromed Sp. z o.o. należy do GRUPY SCANMED.

Od stycznia 2002 ZOZ realizował porady z zakresu gastroenterologii i endoskopii przewodu pokarmowego w ramach kontraktu z Lubelską Regionalną Kasą Chorych, a następnie z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi na zwiększającą się z każdym rokiem liczbą pacjentów, po 3 latach działalności w przytulnych, ale małych pomieszczeniach przy ul. Granicznej konieczne okazało się przeniesienie do większych pomieszczeń, co uczyniono w październiku 2005r.

Od roku 2006 w ramach kontraktu z NFZ pracuje poradnia gastroenterologiczna, diabetologiczna, proktologiczna, hepatologiczna oraz pracownia badań endoskopowych gdzie wykonywane są endoskopowe procedury kosztochłonne. Od roku 2007 w ramach kontraktu z NFZ pracuje również Oddział Gastroenterologii Jednego Dnia. Od początku istnienia ZOZ stawialiśmy na dynamiczny rozwój endoskopii przewodu pokarmowego. Osiągamy to przez intensywne szkolenia zespołu endoskopowego, zarówno lekarskiego jak i pielęgniarskiego oraz systematyczne zakupy nowego sprzętu i wdrażanie najnowszych technologii endoskopowych (więcej w zakładce ,,endoskopia XXI wieku”). Warto powiedzieć, że w roku 2009 wykonaliśmy ok 6500 badań endoskopowych i ok. 6000 w roku 2010 co stawia nas zdecydowanie na I miejscu w województwie lubelskim. Stopniowo rozwijaliśmy także inne dyscypliny medyczne w zakresie ambulatoryjnym. W 2014 roku uruchomiliśmy Pracownię Endoskopii Urologicznej.

Zapraszam na www.Onko-Centrum.pl

Gastromed, Onko-Centrum

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-96994316-1', 'auto');
  ga('send', 'pageview');</script>

[/toggle][/accordion][/raw]

Baner z pacjentami, przekierowanie do Onko Centrum