Onko-Centrum

Poniedziałek 15:30-17:00 Aneta Dobrzyńska-Rutkowska – onkolog 15:30-17:00 Ewa Czukiewska – genetyk 15:30-17:00 Małgorzata Miącz – onkolog 15:00-16:30 Krzysztof Sołowiej – chirurg-onkolog   Czwartek 15:00-17:00 Paweł Iberszer – urolog 15:45-17:30 Tomasz …