Onko-Centrum

Onko-Centrum

Poniedziałek

15:00-17:00
Robert Klijer
urolog

17:00-19:00
Agata Chrzanowska-Kapica
onkolog

Wtorek

15:00-17:00
Marek Urban
urolog

17:00-19:00
Tomasz Kubiatowski
onkolog

Czwartek

15:00-17:00
Paweł Iberszer
urolog

17:00-19:00
Teresa Rogowska
poradnia leczenia bólu

Piątek

15:00-17:00
Ewa Turska
psycholog kliniczny

Sobota

9:00-12:00
Dariusz Surdyka
onkolog

Corocznie słowo rak w Polsce słyszy około 150 000 Pacjentów.

Raka można wyleczyć decyduje o tym czas.
Wyścig z czasem trwa od procesu diagnozy do podjęcia skutecznego leczenia.
Skuteczne leczenie często wymaga współdziałania kilku specjalistów chirurga,
onkologa, chemioterapeuty, radioterapeuty.

Onko-Centrum to miejsce, które zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentem onkologicznym.

Dlaczego Onko-Centrum?

    Wiedza (zdobywana latami)
    Doświadczenie (umożliwia podejmowanie dobrych decyzji)
    Praktyka (każdego dnia rozpoznajemy i leczymy pacjentów z chorobami nowotworowymi)
    Indywidualne podejście (każdy pacjent jest inny)
    Współdziałanie (prawidłowa diagnoza i leczenie wymaga współpracy między specjalizacjami)

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‘create’, ‘UA-96994316-1’, ‘auto’);
  ga(‘send’, ‘pageview’);</script>